החוק לא נותן מענה לאיחור מסירת הדירות

המחוקק עסוק בחוקים פופוליסטיים בשם ההגנה על הצרכן, אך לא מחיל אותם על עצמו. כשהמדינה מתעכבת במתן היתרי בנייה