כלכליסט

גירוש המשקיעים לחו"ל

ללא דירות להשקעה – לא תהיינה אף דירה להשכרה (ואת התוצאות השליליות שנגרמו עקב התנהלותו גם באספקט זה – העלאת מחירי השכירות באזורי הביקוש).